Brugerbetingelser

Bruger har adgang til det lejede lokale, i det aftalte tidsrum. Bruger må ikke fremleje, eller på anden måde overlade brugen af det lejede lokale til andre.

Bruger har pligt til at aflevere lejemålet efter endt brugsperiode, i samme stand, som ved modtagelsen. Bruger skal sikre at det lejede omgås forsvarligt og tage hensyn til andre brugere.

Ved fast tilknytning, får man udleveret en nøgle til stedet. Bortkommer denne er bruger erstatningsansvarlig til udgift af låsesmed. Bruger og dennes klienter er erstatningsansvarlige for enhver skade, som påføres det lejede.

Ved brug af tekøkken, vasker man op efter sig selv.
Der tages forbehold for uforudsete pris- og afgiftsændringer.
Bruger accepterer hermed ovenstående brugervilkår.
Et bookingsystem er under udarbejdelse – ved fast tilknytning til stedet.

Betalingsbetingelser
Efter at have modtaget en samlet månedlig opgørelse af forbrug på lokaletimer, betales lejen månedsvis, den anden i den følgende måned. Efter betalingsfristen, påføres rykkergebyr på 100,- kr. + moms.

Afbestillingsregler
Ved afbestilling af booking min. 14 dage før planlagt anvendelse, pålægges ingen gebyrer.
Ved afbestilling senere end 14 dage før planlagt anvendelse, opkræves 50 % og ved afbestilling senere end 8 dage før planlagt anvendelse opkræves det fulde gebyr.